4. Dec 2020.

Građani i kompanije u Srbiji donirali više od 20 miliona evra za borbu protiv posledica COVID-19

U Srbiji je od početka COVID-19 krize do 30. novembra 2020. godine, donirano 20.056.752 evra za otklanjanje štetnih posledica uzrokovanih korona virusom, podaci su istraživanja o dobrotvornim davanjima, koje je sproveo Catalyst Balkans.

Najviše je donirao poslovni sektor – više od 64% od ukupne donirane sume, a najveći donatori koji su donirali preko milion eura su Fondacija Novak Đoković i Petrohemija AD Pančevo, a zatim kompanija United Group d.o.o. sa sumom od 900.000 EUR.

Oko 80% od ukupne sume donirano je državi – lokalnim i nacionalnim vlastima i institucijama, a najveći deo donacija (više od 47%) upotrebljen je za nabavku medicinske opreme. Nešto manji procenat (više od 39%) namenjen je za nabavku potrošne robe poput maski i rukavica, humanitarnu pomoć (oko 5,3%) i ostalo (7,5%).

Pomoć u borbi protiv COVID-19 i dalje je potrebna, a jedan od načina na koje je građani i kompanije koji su u mogućnosti mogu pružiti je platforma Donacije.rs. Na ovoj crowdfunding platformi, koju vodi Catalyst Balkans možete donirati za neku od aktuelnih kampanja i podržati neke od grupa koje su najugroženije u trenutnoj situaciji pandemije, kao što su deca iz socijalno i ekonomski najugroženijih porodica, socijalno ugrožene osobe sa invaliditetom, onkološki pacijenti, medicinsko osoblje i pacijenti u gradovima koji su žarišta.

 

Borba protiv posledica COVID-19 je najzastupljenija tema u celom regionu, kada su filantropija i donacije u pitanju. Na području Zapadnog Balkana, na kojem Catalyst Balkans kontinuirano prati donacije, je od početka krize do 30. novembra donirano više od 65,5 miliona EUR za borbu protiv korona virusa, dok je za sve ostale teme donirano nešto više od 37 miliona EUR, podaci su koje navodi Catalyst Balkans.

Istraživanje o filantropiji i kontinuirano praćenje i analiza davanja u Srbiji Catalyst Balkans, realizuje se u okviru Projekta za unapređenje okvira za davanje, koji sprovodi Koalicija za dobročinstvo, a finansira USAID Serbia.

Koalicija za dobročinstvo, kroz različite aktivnosti, među kojima je i Nacionalni dan davanja, radi na razvoju filantropije u Srbiji, promociji kulture davanja, stvaranju međusektorskih partnerstava, jačanju filantropske infrastrukture i unapređenju pravnog okvira za razvoj podsticajnog i transparentnog davanja od strane pojedinaca i pravnih lica.

Koaliciju za dobročinstvo predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac, dok su ostali članovi Trag fondacija, Smart kolektiv, Catalyst Balkans, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.

 

Sve vesti

Najnovije potrebe

U jeku rata u Ukrajini Srpski filantropski forum teži da koordiniše aktivnosti i pruži neophodne informacije koje se odnose na potrebe i humanitarnu pomoć izbeglicama, ali i narodu u Ukrajini. Svi podaci o potrebama dobijeni su od Ambasade Ukrajine u Beogradu.
Ustanova za odrasle i starije Ljubovija je organizaciona jedinica Centra za socijalni rad u Ljuboviji i bavi se delatnošću domskog smeštaja starijih lica, kao i lica sa mentalnim i intelektualnim teškoćama. Kapacitet ustanove je 50 korisnika. Ustanova za odrasle i starije Ljubovija ne raspolaže ni jednim vozilom. Budući da ustanova nema medicinsku ambulantu, lekara, niti drugo medicinsko osoblje, često postoji potreba da korisnike prevoze do zdravstvenih centara u okruženju. Dom zdravlja u Ljuboviji ima veoma mali broj lekara specijalista, pa se specijalistički pregledi uglavnom obavljaju u obližnjim gradovima ( Loznica, Šabac, Užice, Beograd, Valjevo). Sa početkom pandemije COVID 19 potrebe za specijalističkim pregledima su postale još učestalije. Vrlo često je neko od korisnika hospitalizovan u Opštoj bolnici u Loznici koja je udaljena 67 km, a ustanova mora da obezbedi prevoz do i iz ove bolnice. Takođe, ustanova ima potrebu za prevozom zaposlenih na različite sastanke, edukacije, nabavke za potrebe ustanove i korisnika i sl. Do sada je vozilo u slučaju potrebe ustupao Centar za socijalni rad, ali i ova institucija raspolaže samo jednim vozilom i teško je uskladiti obaveze obe ustanove socijalne zaštite, koje vrlo često ne trpe odlaganje.
Zajednički centar za socijalni rad „Solidarnost“ za opštine Ljig, Lajkovac I Mionica je osnovna ustanova socijalne zaštite na području tri opštine: Ljig, Lajkovac I Mionica koja primenom stručnog socijalnog rada sprovodi utvrđenu socijalnu politiku I obezbeđuje socijalnu sigurnost građana na teritoriji opština Ljig, Lajkovac i Mionicа. Pored ovih poslova, u nadležnosti ovog Centra je i Centar za azil u Bogovađi(opština Lajkovac) gde su od početka 2020.godine smešteni maloletni migranti bez pratnje odraslih a ZCSR „Solidarnost“ je organ starateljstva. Ovde u proseku svakog dana ima smešteno u proseku oko 120 maloletnika. Trenutno, Centar ima samo 1 putničko vozilo u svom vlansištvu i upotrebi. Obzirom na veličinu teritorije koju pokriva Centar, ovo jedno vozilo je nedovoljno i neadekvatno imajući u vidu konfiguraciju terena, razuđenost teritorije i činjenicu da se veliki broj korisnika nalazi u planinskim, brdskim i nepristupačnim predelima . Takođe, postojeće vozilo je zbog starosti i pređenih kilometara nebezbedno, česti su kvarovi i veliki troškovi održavanja starog automobila. Neko vreme nije bilo ni u voznom stanju pa smo tada neodložne aktivnosti obavljali privatnim automobilima zaposlenih. Isto tako, često je potrebno u dve opštine intervenisati. Posebno je problem eskalirao pojavom COVID 19 epidemije a i činjenicom da je skoro u isto vreme u nadležnost ovog Centra došao i Centar za azil u Bogovađi jer je to postao centar za maloletne migrante bez pratnje odraslih.
Centar za socijalni rad u Arilju ima potrebu za uređenjem kancelarije koja bi imala šalter, jer upravo zbog velikog broja stranaka koje ulaze u standardne kancelarije zaposlenih samo sa maskama, većina zaposlenih je obolela od kovida 19 u oktobru mesecu 2021. godine. Takođe, pored kancelarije koja bi imala šalter, potrebne su i zaštite na svakom radnom stolu (od pleksiglasa ili sl.). Kancelarija koju je potrebno urediti ima problem prokišnjavanja zbog probijanja vode ili otapanja snega kroz nastale pukotine ravnog krova iznad prostora kancelarije. Centar ima oko 1000 korisnika usluga na godišnjem nivou po raznim osnovama a svakodnevno cirkuliše veliki broj ljudi kroz Centar.
Sve potrebe