Zašto potrebe.rs

Potrebe.rs predstavlja jedinstvenu bazu podataka o potrebama i informacijama u vezi sa pandemijom Kovid-19.

Srpski filantropski forum i Fond B92 su od početka krize izazvane pandemijom Covid-19 prepoznati kao relevantni posrednici između potreba zdravstvenih institucija i lokalnih organizacija i donatora. Uz uključivanje i aktiviranje članstva, ali i čitave filantropske zajednice, Srpski filantropski forum i Fond B92 su od marta 2020. godine prikupili preko 200 miliona dinara u novcu i preko 10 miliona dinara u robi za podršku zdravstvenom sistemu Republike Srbije u borbi protiv Kovid-19 pandemije. Značajno je da ovaj iznos čini 10% od ukupne sume donirane u Srbiji od početka pandemije Kovid-19.

Sva iskustva stečena tokom perioda pandemije, ukazala su na to da postoji potreba za jedinstvenim virtuelnim prostorom za informisanje, u formi veb platforme koja predstavlja mesto razmene informacija i iskustva, edukacije o pandemiji, ali i ono najznačajnije, posredovanje, neku vrstu berze potreba i projekata koji se tiču ublažavanja posledica izazvanih Kovid-19 pandemijom. Iskustva u saradnji sa članicama Srpskog filantropskog foruma, među kojima su fondacije, korporativne fondacije, kompanije, ali i organizacije civilnog društva, kao i u saradnji sa širom filantropskom zajednicom Srbije, nam govore da bi postojanje ovakve informativne i interaktivne veb platforme, omogućilo brže i efikasnije reagovanje i rešavanje urgentnih problema uzrokovanih aktuelnom pandemijom, sa jedne strane, a sa druge strane bi omogućilo kompanijama i donatorima uvid u potrebe i na taj način uticalo na sistemski karakter ulaganja.

O nama

Srpski filantropski forum je krovna organizacija fondacija i donatora u Srbiji, lidera ulaganja u opšte dobro.

Forum trenutno okuplja 37 članica među kojima su kompanije, fondacije i organizacije civilnog društva u Srbiji.

Kroz svoje delovanje i rad promoviše filantropiju i strateško davanje za opšte dobro, utiče na stvaranje povoljnog pravnog, fiskalnog i opšteg okvira za ulaganje u društvo i kroz umrežavanje i povezivanje jača kapacitete svojih članica.

Srpski filantropski forum, moć zajedničkog ulaganja u opšte dobro.

Više informacija srpskifilantropskiforum.org