17. Dec 2021.

Prihvatilište za žene i decu žrtve porodičnog nasilja – Sigurna kuća Pančevo

Foto: pancevo.mojkraj.rs
Foto: pancevo.mojkraj.rs
Prihvatilište za žene i decu žrtve porodičnog nasilja – Sigurna kuća u Pančevu, počela je sa radom 1. januara 2012.godine i od onda funkcioniše pri Centru za socijalni rad “Solidarnost” Pančevo. Kuća je namenjena smeštaju žena sa iskustvom porodičnog nasilja, sa ili bez dece, sa teritorije opština Južnobanatskog okruga. Kuća pruža usluge sigurnog smeštaja, psihosocijalne podrške, bazične emocionalne, fizičke i egzistencijalne sigurnosti ženama i deci u procesu osamostaljenja i organizovanja života bez nasilja, kao i pravno informisanje žena žrtava porodičnog nasilja. Kapacitet Prihvatilišta za smeštaj je 15 korisnika prema aktuelnoj licenci za rad. Licenca je idata 10.06.206.godine, kao privremena licenca, obzirom da objekat Prihvatilišta ne ispunjava standre prostornih uslova za smeštaj licenciranog broja korisnika. Aprila 2021.godine podnet je zahtev za obnovu licence a uporedo su započeti radovi za proširenje objekta kako bi se zadovoljili standardi prostornih uslova za smeštaj 15 korisnika. Tokom decenije rada smeštaj u Prihvatilištu koristilo je 348 žena i 374 dece, SOS telefon je pozivalo više od 3000 građana, a na individualni savetodavni razgovore dolazilo preko 300 žena. Opšti cilj realizacije projekta jeste bezbedniji, funkcionalniji boravak žena i dece žrtava nasilja u porodici – korisnika Prihvatilišta, efikasnije svakodnevno funkcionisanje, unapređenje kvaliteta života tokom boravka u Prihvatilištu koji je značajno unazađen uslovima rada tokom pandemije, kao i održavanje i unapređenje kvaliteta stručnog rada (kako psihosocijalne podrkše i pravnog informisanja tako i radno okupacionih kativnosti i kreativnih radionica) u skladu sa potrebama korisnika.

Stavka

Broj komada/jedinica

Dušek  (90x200cm)

15 

Noćni ormarić

Klupski sto (90x50x45)

Krevet

Orman za odlaganje garderobe

Cipelarnik

Trpezarijski sto

Stolice

12 

Mali (dečiji) radni stolovi

Kancelarijski sto

Kancelarijska stolica

Računar

Monitor

Štampač sa skenerom

Polica za odlaganje dokumentacije

Viseća polica (za radnu sobu)

Fotelja

Zamrzivač

Regal - komoda

Pošaljite vaše potrebe

Ostale potrebe

Sigurna kuća Pančevo Kontaktirajte nas za donaciju mejlom na office@filantropskiforum.com

Najnovije potrebe

U jeku rata u Ukrajini Srpski filantropski forum teži da koordiniše aktivnosti i pruži neophodne informacije koje se odnose na potrebe i humanitarnu pomoć izbeglicama, ali i narodu u Ukrajini. Svi podaci o potrebama dobijeni su od Ambasade Ukrajine u Beogradu.
Ustanova za odrasle i starije Ljubovija je organizaciona jedinica Centra za socijalni rad u Ljuboviji i bavi se delatnošću domskog smeštaja starijih lica, kao i lica sa mentalnim i intelektualnim teškoćama. Kapacitet ustanove je 50 korisnika. Ustanova za odrasle i starije Ljubovija ne raspolaže ni jednim vozilom. Budući da ustanova nema medicinsku ambulantu, lekara, niti drugo medicinsko osoblje, često postoji potreba da korisnike prevoze do zdravstvenih centara u okruženju. Dom zdravlja u Ljuboviji ima veoma mali broj lekara specijalista, pa se specijalistički pregledi uglavnom obavljaju u obližnjim gradovima ( Loznica, Šabac, Užice, Beograd, Valjevo). Sa početkom pandemije COVID 19 potrebe za specijalističkim pregledima su postale još učestalije. Vrlo često je neko od korisnika hospitalizovan u Opštoj bolnici u Loznici koja je udaljena 67 km, a ustanova mora da obezbedi prevoz do i iz ove bolnice. Takođe, ustanova ima potrebu za prevozom zaposlenih na različite sastanke, edukacije, nabavke za potrebe ustanove i korisnika i sl. Do sada je vozilo u slučaju potrebe ustupao Centar za socijalni rad, ali i ova institucija raspolaže samo jednim vozilom i teško je uskladiti obaveze obe ustanove socijalne zaštite, koje vrlo često ne trpe odlaganje.
Zajednički centar za socijalni rad „Solidarnost“ za opštine Ljig, Lajkovac I Mionica je osnovna ustanova socijalne zaštite na području tri opštine: Ljig, Lajkovac I Mionica koja primenom stručnog socijalnog rada sprovodi utvrđenu socijalnu politiku I obezbeđuje socijalnu sigurnost građana na teritoriji opština Ljig, Lajkovac i Mionicа. Pored ovih poslova, u nadležnosti ovog Centra je i Centar za azil u Bogovađi(opština Lajkovac) gde su od početka 2020.godine smešteni maloletni migranti bez pratnje odraslih a ZCSR „Solidarnost“ je organ starateljstva. Ovde u proseku svakog dana ima smešteno u proseku oko 120 maloletnika. Trenutno, Centar ima samo 1 putničko vozilo u svom vlansištvu i upotrebi. Obzirom na veličinu teritorije koju pokriva Centar, ovo jedno vozilo je nedovoljno i neadekvatno imajući u vidu konfiguraciju terena, razuđenost teritorije i činjenicu da se veliki broj korisnika nalazi u planinskim, brdskim i nepristupačnim predelima . Takođe, postojeće vozilo je zbog starosti i pređenih kilometara nebezbedno, česti su kvarovi i veliki troškovi održavanja starog automobila. Neko vreme nije bilo ni u voznom stanju pa smo tada neodložne aktivnosti obavljali privatnim automobilima zaposlenih. Isto tako, često je potrebno u dve opštine intervenisati. Posebno je problem eskalirao pojavom COVID 19 epidemije a i činjenicom da je skoro u isto vreme u nadležnost ovog Centra došao i Centar za azil u Bogovađi jer je to postao centar za maloletne migrante bez pratnje odraslih.
Centar za socijalni rad u Arilju ima potrebu za uređenjem kancelarije koja bi imala šalter, jer upravo zbog velikog broja stranaka koje ulaze u standardne kancelarije zaposlenih samo sa maskama, većina zaposlenih je obolela od kovida 19 u oktobru mesecu 2021. godine. Takođe, pored kancelarije koja bi imala šalter, potrebne su i zaštite na svakom radnom stolu (od pleksiglasa ili sl.). Kancelarija koju je potrebno urediti ima problem prokišnjavanja zbog probijanja vode ili otapanja snega kroz nastale pukotine ravnog krova iznad prostora kancelarije. Centar ima oko 1000 korisnika usluga na godišnjem nivou po raznim osnovama a svakodnevno cirkuliše veliki broj ljudi kroz Centar.
Sve potrebe