17. Dec 2021.

Centar za socijalni rad Novi Sad

Foto: dnevnik.rs
Foto: dnevnik.rs
Centru za socijalni rad Novi Sad se za pomoć obraća veliki broj korisnika što se da videti i iz izveštaja iz 2020.godine. U toku 2020. godine realizovano je 44.740 prava, mera, usluga i stručnih postupaka socijalne i porodično –pravne zaštite. U toku 2020. godine, podneto je 1.456 novih zahteva za novčanu socijalnu pomoć. Ovo pravo je, u toku 2020. godine, ostvarilo 2.484 porodice sa 5.903 članova. Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica je, u toku 2020. godine, realizovalo je 1.619 korisnika, a pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica 1.762 korisnika. Za vreme pandemije Služba je radila u izmenjenim okolnostima. Zaposleni su obavljali poslove van radnog vremena, sačinjeni su prioriteti u postupanju, nije bilo kašnjenja niti nerešenih zahteva. Neki poslovi su rađeni smanjenim obimom, dok su drugi bili u povećanju. Rad Službe je bio usmeren pre svega na unutrašnju organizaciju i saradnju sa određenim ustanovama i institucijama u situaciji hitnog postupanja (Gradske uprava, Ministarstvo, Crveni krst i sl.). Rad sa strankama je reorganizovan prema epidemiološkim preporukama nadležnih u smislu njihovog restriktivnog dolaska. Omogućeno je svim strankama da 24 sata imaju mogućnost da podnesu zahtev, sem elektronskim putem i poštom, ostavljanjem pismeno u poštansko sanduče ispred zgrade Centra. Radnici Centra su organizovali i smenski rad u trajanju 24 časa dežurali u Call centru u zgradi Skupštine Grada Novog Sada U cilju podizanja kvaliteta informisanosti građana i obezbeđivanja boljeg pristupa uslugama socijalne zaštite, Centar za socijalni rad Novi Sad ima potrebu za izradom digitalnih informativnih sadržaja koji predstavljaju izvor informacija o pandemiji, obaveštenje o pravima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite. Providni digitalni poster predstavlja najbolje savremeno rešenje, najkreativnije prenosi informacije i obaveštenja, kako bi do izražaja došla njihova važnost.

Stavka

Broj komada/jedinica

Podnostojeći touch totem 50''IPS,IR 10 tačaka,HD,24/7,450cd/m2,WiFi,Win

2

Content Management System CMS,Lifetime,Cloud based,multi-zone layout,playlist

2

Podešavanje i puštanje sistema u rad

 

Pošaljite vaše potrebe

Ostale potrebe

Centar za socijalni rad Novi Sad Kontaktirajte nas za donaciju mejlom na office@filantropskiforum.com

Najnovije potrebe

U jeku rata u Ukrajini Srpski filantropski forum teži da koordiniše aktivnosti i pruži neophodne informacije koje se odnose na potrebe i humanitarnu pomoć izbeglicama, ali i narodu u Ukrajini. Svi podaci o potrebama dobijeni su od Ambasade Ukrajine u Beogradu.
Ustanova za odrasle i starije Ljubovija je organizaciona jedinica Centra za socijalni rad u Ljuboviji i bavi se delatnošću domskog smeštaja starijih lica, kao i lica sa mentalnim i intelektualnim teškoćama. Kapacitet ustanove je 50 korisnika. Ustanova za odrasle i starije Ljubovija ne raspolaže ni jednim vozilom. Budući da ustanova nema medicinsku ambulantu, lekara, niti drugo medicinsko osoblje, često postoji potreba da korisnike prevoze do zdravstvenih centara u okruženju. Dom zdravlja u Ljuboviji ima veoma mali broj lekara specijalista, pa se specijalistički pregledi uglavnom obavljaju u obližnjim gradovima ( Loznica, Šabac, Užice, Beograd, Valjevo). Sa početkom pandemije COVID 19 potrebe za specijalističkim pregledima su postale još učestalije. Vrlo često je neko od korisnika hospitalizovan u Opštoj bolnici u Loznici koja je udaljena 67 km, a ustanova mora da obezbedi prevoz do i iz ove bolnice. Takođe, ustanova ima potrebu za prevozom zaposlenih na različite sastanke, edukacije, nabavke za potrebe ustanove i korisnika i sl. Do sada je vozilo u slučaju potrebe ustupao Centar za socijalni rad, ali i ova institucija raspolaže samo jednim vozilom i teško je uskladiti obaveze obe ustanove socijalne zaštite, koje vrlo često ne trpe odlaganje.
Zajednički centar za socijalni rad „Solidarnost“ za opštine Ljig, Lajkovac I Mionica je osnovna ustanova socijalne zaštite na području tri opštine: Ljig, Lajkovac I Mionica koja primenom stručnog socijalnog rada sprovodi utvrđenu socijalnu politiku I obezbeđuje socijalnu sigurnost građana na teritoriji opština Ljig, Lajkovac i Mionicа. Pored ovih poslova, u nadležnosti ovog Centra je i Centar za azil u Bogovađi(opština Lajkovac) gde su od početka 2020.godine smešteni maloletni migranti bez pratnje odraslih a ZCSR „Solidarnost“ je organ starateljstva. Ovde u proseku svakog dana ima smešteno u proseku oko 120 maloletnika. Trenutno, Centar ima samo 1 putničko vozilo u svom vlansištvu i upotrebi. Obzirom na veličinu teritorije koju pokriva Centar, ovo jedno vozilo je nedovoljno i neadekvatno imajući u vidu konfiguraciju terena, razuđenost teritorije i činjenicu da se veliki broj korisnika nalazi u planinskim, brdskim i nepristupačnim predelima . Takođe, postojeće vozilo je zbog starosti i pređenih kilometara nebezbedno, česti su kvarovi i veliki troškovi održavanja starog automobila. Neko vreme nije bilo ni u voznom stanju pa smo tada neodložne aktivnosti obavljali privatnim automobilima zaposlenih. Isto tako, često je potrebno u dve opštine intervenisati. Posebno je problem eskalirao pojavom COVID 19 epidemije a i činjenicom da je skoro u isto vreme u nadležnost ovog Centra došao i Centar za azil u Bogovađi jer je to postao centar za maloletne migrante bez pratnje odraslih.
Centar za socijalni rad u Arilju ima potrebu za uređenjem kancelarije koja bi imala šalter, jer upravo zbog velikog broja stranaka koje ulaze u standardne kancelarije zaposlenih samo sa maskama, većina zaposlenih je obolela od kovida 19 u oktobru mesecu 2021. godine. Takođe, pored kancelarije koja bi imala šalter, potrebne su i zaštite na svakom radnom stolu (od pleksiglasa ili sl.). Kancelarija koju je potrebno urediti ima problem prokišnjavanja zbog probijanja vode ili otapanja snega kroz nastale pukotine ravnog krova iznad prostora kancelarije. Centar ima oko 1000 korisnika usluga na godišnjem nivou po raznim osnovama a svakodnevno cirkuliše veliki broj ljudi kroz Centar.
Sve potrebe